středa 22. listopadu 2017

Vlčí špic/Keeshond Quin of KH Šumbarský pramen


Naše velká zámořská hvězda BronzeGCH. Quin of KH Šumbarský pramen získává jedno výstavní vítězství za druhým a je již znovu o něm článek v časopise, tentokrát je to časopis Owner Handler. Jsme na Quina tak pyšní. Přejeme jemu a jeho majitelce Collene Esterly-Hamm další úspěchy.
     Our great overseas star BronzeGCH. Quin of KH Šumbarský pramen is getting more and more dog shows victories and again is an article in the magazine about him, this time it is the magazine Owner Handler. We are so proud of Quin. We wish him and his owner Collene Esterly-Hamm another successes.
 

Žádné komentáře: