středa 22. listopadu 2017

Vlčí špic / Keeshond


C.I.B., MultiCH. N-Joy Šumbarský pramen - úžasná fenka, která se cítí na výstavách jako doma. Získala další velké vítězství na Mezinárodní výstavě psů v Brémách a kromě titulů CAC, CACIB a BOB získala fantastické 2. místo v 5. skupině FCI - BIG 2!!! Gratulace majitelce Elke Geissler!
     C.I.B., MultiCH. N-Joy Šumbarský pramen - amazing girl who feels at dog shows as at home. She won another big victory at the International dog show in Bremen, and in addition to the CAC, CACIB and BOB, she won a fantastic 2nd place in the 5th group FCI - BIG 2 !!! Congratulations to owner Elke Geissler!

 

Vlčí špic - Keeshond - další naše hvězdy

Ursula Šumbarský pramen - 1 roční Ursula získala již několik vítězství, na Světové výstavě psů v Lipsku získala ve velké konkurenci skvělé 3. místo! Gratulujeme jejím majitelům rodině Korošec (Slovinsko) 
     Ursula Šumbarsky pramen - 1 year Ursula has won several victories, at the World Dog Show in Leipzig she won a great 3rd place in great competition! Congratulations to her family Korošec (Slovenia) 

JCH. Ursus Šumbarský pramen - Ursus je nový holandský šampion mladých. Velká gratulace majitelkám Olwen a Stacey Watkins (United Kingdom).
     JCH. Ursus Šumbarský pramen - Ursus is a new Dutch Juniorchampion. Congratulations to owners Olwen and Stacey Watkins (United Kingdom).
GCH. Odie Šumbarský pramen - letos se stal již podruhém Klubovým vítězem, kromě jiných dalších pěkných výstavních úspěchů. Tento překrásný vlčí špic nám dělá velkou radost. Gratujeme majiteli Přemyslu Šipovi
     GCH. Odie Šumbarský pramen - this year has become the Club Winner for the second time, among other other great show results. This beautiful wolfsspitz makes us very happy. Congratulations to his owner  Přemysl Šíp

CH. Laura Šumbarský pramen - překrásná šampionka Ruska je matkou mnoha dalších šampionů.
Majitel Nadezhda Mjasnikova Rusko.
     Laura is beautiful champion of Russia is the mother of many other champions. Owner Nadezda Mjasnikova Russia.

Vlčí špic/Keeshond Quin of KH Šumbarský pramen


Naše velká zámořská hvězda BronzeGCH. Quin of KH Šumbarský pramen získává jedno výstavní vítězství za druhým a je již znovu o něm článek v časopise, tentokrát je to časopis Owner Handler. Jsme na Quina tak pyšní. Přejeme jemu a jeho majitelce Collene Esterly-Hamm další úspěchy.
     Our great overseas star BronzeGCH. Quin of KH Šumbarský pramen is getting more and more dog shows victories and again is an article in the magazine about him, this time it is the magazine Owner Handler. We are so proud of Quin. We wish him and his owner Collene Esterly-Hamm another successes.