středa 22. listopadu 2017

Vlčí špic - Keeshond - další naše hvězdy

Ursula Šumbarský pramen - 1 roční Ursula získala již několik vítězství, na Světové výstavě psů v Lipsku získala ve velké konkurenci skvělé 3. místo! Gratulujeme jejím majitelům rodině Korošec (Slovinsko) 
     Ursula Šumbarsky pramen - 1 year Ursula has won several victories, at the World Dog Show in Leipzig she won a great 3rd place in great competition! Congratulations to her family Korošec (Slovenia) 

JCH. Ursus Šumbarský pramen - Ursus je nový holandský šampion mladých. Velká gratulace majitelkám Olwen a Stacey Watkins (United Kingdom).
     JCH. Ursus Šumbarský pramen - Ursus is a new Dutch Juniorchampion. Congratulations to owners Olwen and Stacey Watkins (United Kingdom).
GCH. Odie Šumbarský pramen - letos se stal již podruhém Klubovým vítězem, kromě jiných dalších pěkných výstavních úspěchů. Tento překrásný vlčí špic nám dělá velkou radost. Gratujeme majiteli Přemyslu Šipovi
     GCH. Odie Šumbarský pramen - this year has become the Club Winner for the second time, among other other great show results. This beautiful wolfsspitz makes us very happy. Congratulations to his owner  Přemysl Šíp

CH. Laura Šumbarský pramen - překrásná šampionka Ruska je matkou mnoha dalších šampionů.
Majitel Nadezhda Mjasnikova Rusko.
     Laura is beautiful champion of Russia is the mother of many other champions. Owner Nadezda Mjasnikova Russia.

Žádné komentáře: